Artvin HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN (0532) 395 42 98

Genel Kurul

- +

A- GENEL KURUL

Genel Kurul derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 8- Dernek genel kurulu aşağıdaki hususları görüşerek genel kurulca karara bağlar.

  1. Dernek organlarının seçilmesi
  2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
  3. Yönetim ve denetim kurullarının raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası
  4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
  5. Taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
  6. Derneğin fesih edilmesi
  7. Aynı ilde-ilçede veya diğer illerde-ilçelerde şubeler açmaya ve kapatmaya karar vermek.
  8. Federasyon kurmaya veya kurulmuş olan federasyonlara üye olmaya ve üyelikten ayrılmaya karar verilmesi
  9. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması
  10. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

Genel Kurul Derneğin diğer organlarını ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Genel Kurul üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir, Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.